Haagh protection
| +31 (0)161 226 559 | Haagh protection via Linkedin Haagh protection via Linkedin

Berichten met een Label ‘verbeterde veiligheid’

VARIOGATE 180 – Nieuw

Al enkele jaren brengt Haagh Protection de Variogate-180 op de markt.

Een Variogate dient er voor om opsteekpunten in etages veilig af te schermen. De Variogate-180 is een variant waarbij twee sets slagbomen aan elkaar gekoppeld zijn. Dit op een manier waarbij het bewegen van een set slagbomen er automatisch voor zorgt dat de andere set in de tegenovergestelde richting bewogen wordt. Hierdoor wordt een veilige zone gecreëerd waardoorheen goederen aan- en afgevoerd worden en valgevaar tot nul wordt gereduceerd.

Een nadeel van een dergelijk toestel is dat een grotere breedte van het toestel ook een grotere beschikbare hoogte vereist! Immers de grotere breedte draait ook naar boven tijdens het bewegen.
Middels een recente innovatieve oplossing bieden we nu toestellen aan waarvan de slagboom automatisch gedeeltelijk intrekt bij de opwaartse beweging. Hierdoor is minder ruimte in de hoogte nodig. Tijdens de omgekeerde beweging schuift de arm weer geheel uit zodat de maximale breedte benut wordt.

Een ander nadeel dat bij grote breedtes optreedt, is de benodigde kracht voor het bedienen. Dit is eveneens een onwenselijk gevolg van eens steeds grotere afmeting.
Echter ook hier is nu een belangrijke verbetering doorgevoerd door Haagh Protection: middels het integreren van gasveren is de bediening van de doorlaatinrichting nu dermate verbeterd, lichter geworden, zodat het Arbo technisch geheel verantwoord blijft.

Ook is het mogelijk om maatwerk te leveren in moeilijke situaties, bijvoorbeeld wanneer er naar binnen slaande deuren in het spel zijn.

 

Voor meer informatie neemt u het beste contact op met Haagh Protection: tel. 0161-226559 of info@haagh-protection.com.

Meer informatie kunt u ook vinden op: www.variogate.com en www.safetypalletgate.com.